فروشگاه

Volumetric Pipettes
سپتامبر 23, 2017
Graduated Cylinder
سپتامبر 23, 2017
نمایش همه

Graduated pipettes

پیپت مدرج یک لوله شیشه ای صاف می باشد که یک انتهای آن نازک تر است. در این نوع پیپت بدنه وسیله بر حسب حجم های مختلف مدرج شده است ودقت وسیله به کوچکترین واحد تقسیم بندی روی بدنه بستگی دارد.در این نوع پیپت می توان حجم های مختلف و دلخواه را بر اساس ظرفیت پیپت برداشت.

قابل ارائه در کلاس های (AS , B , USP) و در حجم های 0.1 ml  تا 50ml