فروشگاه

Graduated pipettes
سپتامبر 23, 2017
Volumetric Flasks
سپتامبر 23, 2017
نمایش همه

Graduated Cylinder

استوانه مدرج یا مزور یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کار می رود.این ابزار شیشه ای از یک لوله بلند و یک پایه تشکیل شده است که امکان قرار دادن وسیله را روی میز فراهم می سازد. دقت اندازه گیری این ابزار حجم سنجی از بورت و پیپت کمتر است . قابل ارائه در کلاس های (AS , B , USP) و در حجم های 5 ml  تا 2,000 ml