فروشگاه

Graduated Cylinder
سپتامبر 23, 2017
Flasks Flat Bottom
سپتامبر 23, 2017
نمایش همه

Volumetric Flasks

بالن حجمی یا بالن ژوژه یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می‌باشد که برای ساخت محلولها با غلظت معیّن از آن استفاده می‌شود.این نوع بالن دارای یک گردن بلند است که بر روی آن خط نشانه‌ای قرار دارد.بالن‌های حجمی دقت بالایی داشته و فقط می‌توان حجم نوشته شده روی آن را به کمک آن از محلول حجم سنجی کرد . قابل ارائه در کلاس های (A , USP) ودر انواع لبه دار و ساده ، با درپوش و بدون درپوش و  در حجم های 5 ml  تا 5,000 ml