فروشگاه

Automatic Burettes
سپتامبر 23, 2017
Desicators
سپتامبر 23, 2017
نمایش همه

Micro Burettes

میکرو بورت وسیله‌ای شیشه‌ای است که به شکل استوانه‌ای عمودی مدرج با شیری در انتها ساخته می‌شود. این وسیله برای ریختن حجم دقیقی از واکنشگرهای مایع در آزمایشهای شیمی مثل سنجش حجمی تیتراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد. قابل ارائه در کلاس های (AS , B) و با شیر شیشه ای یا شیر PTFE و  در حجم های 1 ml  تا 10 ml