فروشگاه

Hairnet hood
سپتامبر 20, 2017
Erlenmeyer Flask
سپتامبر 23, 2017
نمایش همه

Beakers

بشر یکی از ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی پرکاربرد آزمایشگاه است که به شکل استوانه ی شیشه ای مدرج با کف تخت و از جنس بروسیلیکات 3.3 می باشد که دارای یک لبه (spout) روی دهانه برای ریختن آسان تر مایعات است. بشرها دارای حجم و دقت درجه بندی مشخص هستند و در دو نوع فرم بلند و فرم کوتاه ساخته می شوند. از بشر برای کاربرهای گوناگونی مانند برداشتن حجم معینی از مایعات، گرم کردن محلول ها، حل کردن مواد و تهیه‌ محلول ها، انتقال محلول، رسوب گیری، تهیه مواد، همزدن، مخلوط کردن و یا گرم کردن مایعات ، تبخیر ،گرم كردن،صاف کردن در آزمایشگاه استفاده می شود . قابل ارائه در حجم های 5 ml تا 10,000 ml