تولید سکوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی و لامینار و …

 

میزهای یکطرفه آزمایشگاهی

میزهای دوطرفه آزمایشگاهی

میز ترازوی آزمایشگاهی

قفسه های دیواری

هود شیمی درمانی

هود شیمیایی

هود میکروبیولوژی

شلف های یک و دو طبقه

کمد نگهداری شیشه آلات

کمد نگهداری مواد فرار

سینک و شیرآلات